Ամպեր Ամպեր Ամպեր Ամպեր Ամպեր
2ndblock
Յոթնաստիճան ջրվեժ Պիեռ Ռամբախ, Վեդիի տրավերտին, 2008թ.
Աչաջուր սրճարան
Երեք փղեր Նադիմ Քարամ, մայիս 2017թ.
Հառնող լեռնաջրվեժ Պիեռ Ռամբախ, 2008թ.
Օբսիդիանե սիրտ Ժան Միշել Օտոնիել, 26 մայիս 2014թ.
Այգու միջին շրջագայության խաղահրապարակ
Այգու միջին շրջագայության ձախ նկար
Այգու միջին շրջագայության աջ նկար