Ամպեր Ամպեր Ամպեր Ամպեր Ամպեր
1stblock
Փասյանե/փասյանակերպ քարեր
Հանրային զուգարան
Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի կայարան 7 մարտ 1981թ
Յոթնաստիճան ջրվեժ Պիեռ Ռամբախ, Վեդիի տրավերտին, 2008թ.
Այգու մուտքի շրջագայություն ձախ նկար
Այգու մուտքի շրջագայություն աջ նկար
Այգու մուտքի շրջագայություն ներքևի նկար