Clouds Clouds Clouds Clouds Clouds

Երևանի Սիրահարների այգու տարածքի միջոցառման անցկացման հայտ

Քայլ 1

Step 1

նշել նպատակը, գործողությունների տեսակներն ու հերթականությունը (առավելագույնը 1'200 նիշ)

Step 2

Քայլ 2

Միջոցառման ուղղվածություն

Ստուգեք այն ամենը, ինչ վերաբերում է:

Միաժամանակ առավելագույն այցելուների քանակ

Նշեք միայն մեկը

Միջոցառման համառոտ նկարագրություն

Նշեք միայն մեկը

Step 3

Քայլ 3

Այգու անհրաժեշտ տարածք

Նշեք միայն մեկը

Այլ այցելուների մուտքը այդ տարածք

Նշեք միայն մեկը

Այգու կանոնների խախտումներ

Ծանոթացե՞լ եք այգու կանոններին պաշտոնական կաքի համապատասխան բաժնում՝ www.bg.am

Հայտատու

Նշեք միայն մեկը
Բաց թողնել մինչև 21-րդ հարցը

Կազմակերպության տվյալներ

Քայլ 4

Պատասխանատու անձի տվյալներ

Քայլ 5

Personal Information

Քայլ 6